Nye lasere hjælper politiet i kampen mod vanvidsbilister

Nye lasere hjælper politiet i kampen mod vanvidsbilister

Sponsoreret:

Mange danskere har prøvet at få en fartbøde, og vi ved alle, hvor surt det er, for man kørte jo kun en lille smule for stærkt. Det er dog ikke alle, der nøjes med at køre en lille smule for stærkt. Tallene fra 2019 viser, at der var 178 tilfælde, hvor politiet tog nogle bilister i at køre mere end 100% over fartgrænsen. Det er derfor vigtigt for vores alles sikkerhed i trafikken, at politiet er til stede og stopper dem, der kører uforsvarligt. 

Problemet med vanvidsbilisme er stødt stigende, og derfor har Københavns Politi udrustet sig med nyt udstyr, der skal hjælpe dem i kampen mod problemet. Det nye udstyr kan dog også bruges til at fange dem, der kun kører en lille smule for stærkt, så vær opmærksom på din fart. 

Skarpe lasere med langt sigte

Politiets nye udstyr består helt konkret af 12 lasere. For ikke at skabe forvirring skal det understreges, at politiet længe har arbejdet med lasere, der kan måle forbipasserende køretøjers hastighed. Det ligner en slags pistoler, som politiet kan pege mod de forbipasserende, og så måler den, hvilken fart de bevæger sig med. 

De nye lasere har dog den klare fordel, at de kan måle køretøjernes fart på betydeligt længere afstand end de gamle lasere. Det betyder for politiets arbejde, at de kan placere deres patruljer længere væk fra vejene, når de skal måle forbipasserendes fart. Det vil bevirke, at de fleste bilister, der kører for stærkt, ikke vil nå at se fotovognen, før de er kørt forbi den. 

Hvad er vanvidsbilisme?  

Vanvidskørsel er en fælles betegnelse, der dækker over en række færdselsovertrædelser, som involverer særligt høje hastigheder og er til særligt stor fare for andre biler, cykler og fodgængere, som færdes i trafikken. Det kan være, hvis man kører over 100% over den tilladte fartgrænse og samtidig kører over 100 km/t. Det betyder altså, at hvis du kører 60 km/t i en zone, hvor fartgrænsen er 30 km/t, er det ikke vanvidsbilisme.

Vanvidsbilisme kan også være, hvis du kører over 200 km/t, kører spritkørsel med en promille over 2,0, eller hvis du kører på en måde, der af politiet betegnes som særligt hensynsløs. 

Hvad kan du gøre for at undgå fartbøder?  

Det simpleste svar på dette spørgsmål er naturligvis: Lad være med at køre for stærkt. Dette ved du selvfølgelig allerede godt, og det er nok heller ikke uvidenhed, der er problemet. For mange kan problemet være en lidt tung speederfod, eller at man glemmer at kigge på speedometeret, mens man kører. Disse to ting er der heldigvis en løsning på. Problemerne kan nemlig nemt og hurtigt afhjælpes ved at anskaffe sig en bil med fartpilot. 

Fartpiloten kan hjælpe dig med at holde farten, så du ikke ved et uheld kommer til at køre for stærkt. Det hjælper dig både med at køre mere sikkert, og så kan det selvfølgelig også redde dig fra en fartbøde. 

En anden mulighed for at undgå fartbøderne er at anskaffe sig én af de mange apps, der findes på markedet, som giver dig besked, når der er en fotovogn eller fotofælde længere fremme på din rute. Disse skal naturligvis ikke have den funktion, at du kun sænker farten i de zoner, hvor der er risiko for at blive blitzet, men det kan være en god reminder om lige at holde øje med sin fart undervejs. 

Et problem på landsplan

Vi skal alle i Danmark blive bedre til at passe på farten. Ikke kun fordi det er rigtig surt at få en bøde, men fordi det i stigende grad bliver mere usikkert at færdes i den danske trafik. 

I 2019 blev der uddelt over 500.000 fartbøder i Danmark og 199 mennesker blev slået ihjel som konsekvens af færdselsuheld. Det er alt for mange, og vi skal som bilister blive bedre til at tage ansvar for vores kørsel.

Heldigvis bliver bilerne i dag mere og mere sikre, og der bliver hele tiden opfundet nyt udstyr til bilerne, der hjælper os bilister med at regulere farten, bremse, når vi kommer for tæt på andre køretøjer, og sørger for, at vi er så sikre, som overhovedet muligt.